Fysioterapia

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on parantaa ihmisen suorituskykyä ja toimintamahdollisuuksia ennalta ehkäisemällä, kuntouttamalla ja lievittämällä tuki- ja liikuntaelinten oireita. Hoitomuotoina ovat esimerkiksi fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia.

Tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiassa keskitytään hoitamaan nivel-, lihas-, välilevy- tai hermoperäisiä oireita ja ongelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Niska-hartiaseudun oireet, päänsärky, huimaus
  • Selkäkipu, selän liikehäiriöt
  • Raajojen ja nivelten toimintahäiriöt ja kiputilat esim. olkapäävaivat, lonkka- ja polvikivut
  • Hermojen pinnetilat, esim. iskias, käsien puutuminen tai särky

Fysioterapia alkaa aina alkuhaastattelulla ja – tutkimuksella, joiden avulla selvitetään asiakkaan oireet, luodaan kokonaiskuva tilanteesta ja tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma juuri sinun hyväksesi. Parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi tarvitaan omatoimisia harjoitteita. Terapeuttimme suunnittelee ja ohjaa jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisen harjoitusohjelman.

Manuaalinen terapia/nivel- ja nikamakäsittely

Erilaisin nivel- ja lihaskäsittelyin vaikutetaan niveliin tai selkärankaan sekä niitä ympäröiviin pehmytkudoksiin. Nivelten ja nikamien virheasentoja ja toimintahäiriöitä korjataan erilaisten mobilisaatiotekniikoiden avulla, joilla lisätään nivelen liikkuvuutta sekä lievitetään kipua.

Fasciakäsittely/fasciamanipulaatio

Fascia on lihaskalvo, joka on noussut mielenkiinnon kohteeksi tuki- ja liikuntaelimistön toiminnassa. Tämä lihaksia ja muita kudoksia ja elimiä ympäröivä sidekudos voi kiristyessään aiheuttaa elimistöön epätasapainotiloja ja kipuja.

Tämän manuaalisen menetelmän perusajatus on tunnistaa tarkka paikallinen fascian alue, joka liittyy tiettyyn rajoittuneeseen liikkeeseen. Kun rajoittunut tai kivulias liike (suunta) on löydetty, tunnistetaan paikallinen fasciassa oleva alue ja tätä fascian aluetta manipuloimalla voidaan palauttaa liikkeen laajuus ja kivuttomuus.

Kinesioteippaus

Käytetään lievittämään kipua, lisäämään nivelliikkuvuutta, ohjaamaan liikettä tai kehonkäyttöä, kohentamaan asento- ja liiketuntemusta sekä optimoimaan lihastoimintaa.

Ergonomiaohjaus

Oleellinen osa asiakkaan ongelman hoidossa. Ohjataan asiakasta kohti parempaa kehon asentoa ja hallintaa niin staattisissa asennoissa (istuminen) kuin liikkeessäkin (taakan nostaminen). Tavoitteena helpottaa kipuja ja ennaltaehkäistä vaivojen syntyminen sekä uusiutuminen.

Mulligan

Nivelkäsittelyä, jossa terapeutin suorittama passiivinen mobilisointi yhdistetään asiakkaan suorittamaan aktiiviseen liikkeeseen. Tekniikalla korjataan asentovirhettä niveltyvien luiden välillä.

Podiatrinen fysioterapia

Alaraajaongelmiin perehtyvä fysioterapian ala. Asiakasta tutkitaan kokonaisuutena, sillä alaraajan nivelten asennot välittyvät liikkeissä liikeketjuna. Lievästäkin jalkaterän virheasennosta ja pituuserosta saattaa aiheutua kipuja, jotka oireilevat lonkkaan ja polveen, jopa niskaan asti.